City companies

Adresa: Ul. Jovana Tomaševića 2A

Telefon: 020/ 408-700

Faks: 020/ 408-708

E-mail: agencijapg@t-com.me

Web site: www.agencijapg.me


Izvršni direktor: Srđan Raičević dipl. pravnik


Članovi odbora:

1. Ervin Adrović, predsjednik

2. Ivona Međedović, član

3. Filip Makrid, član

4. Nada Mugoša, član

5. Dušanka Ćupić, član

Adresa: Ul. Zetskih vladara bb

Telefon: 020/ 623-337

Faks: 020/ 622-113

E-mail: aspg@t-com.me

Web site: http://aspg.me/


Izvršni direktor Društva je Vladimir Tomović


Članovi odbora direktora Društva su :

1. Milivoje Kavarić – predsjednik

2. Marija Blagojević – član

3. Danilo Drobnjak – član

4. Omer Bećović – član

5. Amira Ibišević – član

Adresa: Ul. 19. decembra bb, južna tribina stadiona Budućnosti

Telefon: 020/ 664-698

Faks: 020/ 665-515

E-mail: parking@t-com.me

Web site: www.parkingservispg.me


Izvršni direktor Društva je Nusret Canović


Članovi Odbora direktora Društva su:

1.Srđan Miljanić – predsjednik

2.Miško Vujović – član

3.Irma Nišić – član

4.Irfan Bašović – član

5.Rajko Bajagić – član

Adresa: Stanka Dragojevića br. 40

Telefon: 078 103 840

Faks: 078 103 842

E-mail: putevi@t-com.me

Web site:


VD Izvršnog direktora je Violeta Klikovac

Adresa: Ul. Oktobarske revolucije br. 124

Telefon: 020/ 625-424, 020/ 624-748

Faks: 020/ 625-424

E-mail: pijacepg@t-com.me

Web site: www.pijacepg.me


Izvršni direktor Društva je Ranko Jovanović


Članovi odbora direktora Društva su:


Veselin Vukčević – predsjednik

Bisera Mustafić – članica

Velibor Šaban – član

Martin Prenkočaj – član

Mijojka Radonjić – članica

Adresa: Ul. Zetskih vladara bb

Telefon: 020/ 440-300

Faks: 020/ 440-362

E-mail: vikpg@t-com.me

Web site: www.vikpg.co.me


Izvršni direktor Društva je Vladan Vučelić


Članovi Odbora direktora Društva su:

1.Prof. dr Petar Živković – predsjednik

2.Mr Olivera Živković – član

3.Dragica Milačić- član

4.Tahir Drešević – član

5.Đorđije Mugoša – član

Adresa: Ul. Zetskih vladara br.4

Telefon: 020/ 625-349, 020/ 625-415, 020/ 624-349

Mob.tel: 067/ 609-599, 067/ 207-720

Faks: 020/ 625-921

E-mail: jpc_pg@t-com.me

Web site: www.cistoca.me


Izvršni direktor je Daca Popović


Članovi Odbora direktora su :

1. Nebojša Obradović – predsjednik

2. Suljo Alivodić – član

3. Isen Gaši – član

4. Vukosava Bašanović – član

5. Veselin Mijović – član

Adresa: Ul. Zetskih vladara bb


Izvršni direktor

Telefon: +382 20 621-544 / E-mail: kudoo@t-com.me

Prijava kvara rada javne rasvjete i svjetlosne signalizacije

Telefon: +382 20 623-927 / E-mail: rasvjetapg@gmail.com


Službenik za javne nabavke

Telefon: +382 20 620-532 / E-mail: jnku@t-com.me


Web site: http://www.komunalneusluge.me/


Izvršni direktor Društva je Radoica Popović


Članovi Odbora direktora Društva su:

1. Željko Vuković

2. Momčilo Vujović

3. Grujica Lazović

4. Marija Čvorović

5. Srđan Stojović

Adresa: Ul. Crnogorskih serdara bb

Telefon: 020/ 634-022

Faks: 020/ 634-202

E-mail: pogrebneusluge@t-com.me

Web site: http://www.pogrebneuslugepg.me


Izvršni direktor Društva je v.d. Nikoleta Krivokapić


Članovi Odbora direktora su :

1.Snežana Adžić – predsjednik

2.Haris Ramović – član

3.Vesna Damjanović – član

4.Džavid Bektašević – član

5.Radenko Gačević – član

Adresa: Sitnica bb. Donja Gorica

Telefon: 020/ 891-615, 020/ 891-618

Faks: 020/ 891-613

E-mail: zelenilo@t-com.me

Web site:


Izvršni direktor Društva je Radmila Vujošević


Članovi Odbora direktora Društva su:

1.Tihomir Radinović – predsjednik

2.Mirza Pepić – član

3.Ratko Vujačić – član

4.Ermina Lekić – član

5.Nemanja Đurović – član